Aanmelden

Hoe meld ik mij aan?
U kunt zich per telefoon of e-mail aanmelden. Vervolgens ontvangt u een e-mail ter bevestiging met de aanvangsdatum, tijd, locatie en overige details. Na ontvangst van de bevestigingsmail dient u uw deelname aan de cursus te bevestigen. De groepen bestaan uit ca. 8 cursisten.

Indeling gebeurt op niveau. Wij maken onderscheid in 6 niveaus van A1 (beginners) t/m C2 (vergevorderden). Uw vooropleiding is de belangrijkste maatstaf. Beginners zijn bijzonder welkom. Na één winter kunnen de beginners bijvoorbeeld een maaltijd bestellen, een hotelkamer reserveren, een treinkaartje kopen enz.

Door onze 25 jaar lange ervaring in het taalonderwijs plaatsen wij deelnemers over het algemeen op het juiste niveau. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, dan wordt u binnen een week naar een geschiktere groep overgeplaatst. Deelnemers die een toets wensen kunnen altijd een afspraak met ons maken.

Contactinformatie
Taal Training Centrum Barendrecht
Mevrouw J. Vijver-McMaster
Telefoon: 0180 615410
E-mail: jmcmaster@upcmail.nl


Lesgeld
Cursusjaar 2012/2013

4 maanden conversatie les € 4*38 euro: 152,00
4 maanden Cambridge Engels € 4*40 euro: 160,00


Boeken
Boeken zijn niet in het lesgeld inbegrepen. De boeken voor volwassenen kosten ca. € 30,00. Aan het einde van de cursus kopen wij de boeken voor 50% terug mits niet in geschreven.

Het lesgeld voor een periode van 4 maanden, van september t/m december of van januari t/m april, dient in één keer te worden betaald. Deelnemers kunnen contant betalen gedurende de eerste les of het lesgeld overmaken per bank. Betaling per bank dient voor aanvang van de cursus te geschieden.

Na aanvang van de cursus is teruggave van het cursusgeld niet mogelijk. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor langdurige ziekte.